Przejdź do treści

Regulamin zapisów na zajęcia fitness

 1. W trakcie korzystania z zajęć grupowych w Centrum Urody i Fitnessu Członek Klubu, bez względu na podstawę korzystania z usług, zobowiązany jest stosować się do zaleceń i wskazówek personelu Centrum Urody i Fitnessu, w szczególności obsługi recepcji lub instruktora zajęć grupowych.
 2. Każda uczestniczka zajęć grupowych w Centrum Urody i Fitnessu, bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu, jest zobowiązana do posiadania czystego stroju sportowego, czystego zmiennego obuwia sportowego i ręcznika.
 3. Personel Centrum Urody i Fitnessu ma prawo odmówić zapisanej uczestniczce zajęć grupowych możliwości skorzystania z zajęć jeżeli nie posiada czystego stroju sportowego, czystego obuwia zmiennego sportowego lub ręcznika.
 4. Uczestnictwo w zajęciach grupowych w Centrum Urody i Fitnessu bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu wymaga wcześniejszej rejestracji numeru telefony, z którego uczestniczka zajęć będzie dokonywała zapisów na zajęcia grupowe
 5. Rejestracji numeru telefonu uczestniczka zajęć grupowych bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu dokonuje osobiście na terenie recepcji Centrum Urody i Fitnessu wypełniając kartę rejestracyjną do zapisów na zajęcia grupowe.
 6. Zapisy na zajęcia grupowe dokonane z nie zarejestrowanego i potwierdzonego na terenie recepcji Centrum Urody i Fitnessu numeru telefonu nie będą honorowane.
 7. Uczestnictwo w zajęciach grupowych w Centrum Urody i Fitnessu wymaga wcześniejszej rezerwacji miejsca na dane zajęcia. Rezerwacji można dokonywać tylko sms-em na nr tel. +48 698 383 411.
 8. Zapisy na zajęcia ruszają od soboty, od godziny 9:00 w godzinach otwarcia Centrum Urody i Fitnessu na kolejny nowy tydzień. Wszystkie zapisy dokonane po godzinach otwarcia nie będą honorowane
 9. Potwierdzeniem na przyjęcie zapisu na zajęcia grupowe jest sms zwrotny od Centrum Urody i Fitnessu, potwierdzający przyjęcie rezerwacji. Jego brak lub brak odpowiedzi jest równoznaczny z brakiem rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe. Podstawą do skorzystania z zajęć grupowych z listy rezerwowej jest sms zwrotny od Centrum Urody i Fitnessu potwierdzający wolne miejsce, brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem możliwości skorzystania z zajęć.
 10. Centrum Urody i Fitnessu zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć grupowych w przypadku, gdy liczba zapisanych na te zajęcia Członków Klubu jest mniejsza niż 9 osób oraz w sytuacjach niezależnych od Centrum Urody i Fitnessu.
 11. Członek Klubu, bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu i rodzaj karnetu, jest zobowiązany odwołać rezerwację miejsca na zajęciach grupowych najpóźniej na 3 godziny przed ich rozpoczęciem. Odwołania rezerwacji lub zmiany zapisu należy dokonać sms-em na nr tel. +48 698 383 411.
 12. Członek Klubu ma prawo do rezerwacji miejsca na zajęcia grupowe w ilości maksymalnie 3 razy w tygodniu tj. 12 razy w miesiącu. Kolejne rezerwacje są uwarunkowane wolnymi miejscami po wcześniejszym zapisie osób które jeszcze nie korzystały z zajęć a wyraziły chęć dokonania rezerwacji.
 13. Centrum Urody i Fitnessu zastrzega sobie prawo do odmowy zapisu na więcej niż 1 zajęcia w ciągu dnia w momencie zgłoszenia się innych uczestniczek, które w danym dniu nie korzystały jeszcze z zajęć a wyraziły chęć dokonania rezerwacji i uczestnictwa w zajęciach grupowych.
 14. Centrum Urody i Fitnessu zastrzega sobie prawo do usunięcia, zablokowania w systemie do zapisów na zajęcia osób bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu, nagminnie zapisujących się na zajęcia i odwołujących swoje uczestnictwo nawet z zachowaniem określonego w regulaminie czasu do powiadomienia o swojej nieobecności.
 15. Nieobecność Członka Klubu, bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu na zajęciach grupowych oraz nie poinformowanie Centrum Urody i Fitnessu o nieobecności na zajęciach grupowych najpóźniej na 3 godziny przed ich rozpoczęciem skutkuje anulacją bieżących zapisów i zablokowaniem możliwości dokonania rezerwacji na kolejne zajęcia przez 7 dni od dnia wprowadzenia blokady w systemie do zapisów zajęć grupowych.
 16. Członek Klubu, bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu, jest zobowiązany do punktualnego wejścia na salę zajęć grupowych, po wcześniejszym potwierdzeniu na recepcji swojej obecności i skorzystaniu z szatni. Personel Centrum Urody i Fitness lub Instruktorka prowadząca zajęcia mogą poprosić spóźnionego Członka Klubu o opuszczenie Sali do zajęć grupowych.
 17. Dokonanie rezerwacji i punktualne przybycie na zajęcia grupowe gwarantują uczestnictwo w zajęciach. Jeżeli Członek Klubu bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu spóźnia się, jego zarezerwowane miejsce na zajęciach grupowych może zająć Członek Klubu z listy rezerwowej.
 18. O wpuszczeniu na salę zajęć grupowych Członków Klubu bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu i rodzaj karnetu, którzy nie dokonali rezerwacji miejsca [w tym tych, którzy nie mają takiej możliwości z uwagi na blokadę ] lub znajdują się na liście rezerwowej, decyduje wyłącznie personel recepcji Klubu, nie osoba prowadząca zajęcia grupowe.
 19. Członek Klubu, bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu, jest zobowiązany do posiadania ręcznika, butelki lub bidonu o maksymalnej pojemności do 1litra, czystego zmiennego obuwia sportowego. W przypadku zajęć tanecznych ochronki silikonowej na obcasach. Obsługa Centrum Urody i Fitnessu ma prawo do odmowy skorzystania z zajęć jeżeli stwierdzi brak posiadania ręcznika, czystego zmiennego obuwia sportowego oraz nieodpowiedniego obuwia, które może spowodować uszkodzenia parkietu na salce.
 20. Uczestniczka zajęć grupowych jest zobowiązana do pozostawienia po sobie porządku oraz odłożenia sprzętu na wyznaczone miejsce po zakończonych zajęciach.
 21. Do sterowania klimatyzacją, wentylacją i sprzętem audio na salce do zajęć grupowych upoważniony jest tylko i wyłącznie Personel Centrum Urody i Fitnessu oraz Instruktorka zajęć grupowych.
 22. Centrum Urody i Fitnessu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu zapisów na zajęcia grupowe, godzin rozpoczęcia i zakończenia zajęć grupowych, zmiany rodzaju zajęć lub Instruktora oraz odwołania zajęć grupowych w sytuacjach nagłych lub w przypadku wprowadzania zmian w grafiku.
 23. Członek Klubu, bez względu na podstawę korzystania z usług Klubu, który na terenie Klubu używa wulgarnych słów, nie stosuje się do regulaminu zapisów, musi spodziewać się z odmową wpuszczenia na zajęcia przez obsługę Centrum Urody i Fitnessu.
 24. Pierwszeństwo w zapisach na zajęcia mają osoby zarejestrowane w systemie do zapisów.
 25. Centrum Urody i Fitnessu nie ponosi odpowiedzialności za brak wolnych miejsc na zajęcia grupowe.

* Centrum Urody i Fitnessu zastrzega sobie prawo do odmowy udzielania informacji o ilości zajętych jak i wolnych miejsc na zajęcia grupowe dla osób niezarejestrowanych w systemie do zapisów.
* Centrum Urody i Fitnessu informuje, że rejestracja nr telefonu do zapisów na zajęcia w systemie może potrwać do 24h od dokonanej rejestracji

Trenuj z nami! w Centrum Urody i Fitnessu

Call Now Button